Зареждане

Телефони:

E-mail: office@greendrive.bg

Facebook: https://www.facebook.com/GREENDRIVE.OOD

Адрес: Базата ни се намира в гр. Пловдив, Южна промишлена зона, Кукленско шосе (преди Брестник)

GPS координати: 42.090084, 24.762976

От Автомагистрала Тракия (посока София-Бургас) изберете първия изход/вход за Пловдив, след това поемете по околовръстното шосе посока Смолян, продължете, докато не стигнете кръгово кръстовище на бул. Кукленско шосе, вземете първия изход на кръговото и продължете, докато стигнете кръгово движение на разклона Браниполе – Брестник, завийте в посока Брестник и след като излезете от кръговото движение ще видите базата ни отляво на посоката на движение.

От Автомагистрала Тракия (посока Бургас-София) – изберете третия изход/вход за Пловдив, след това поемете по околовръстното шосе посока Смолян, продължете, докато не стигнете кръгово кръстовище на бул. Кукленско шосе, вземете първия изход на кръговото и продължете, докато стигнете кръгово движение на разклона Брани поле – Брестник, завийте в посока Брестник и след като излезете от кръговото движение ще видите базата ни отляво на посоката на движение.